Vybavenie dokladov,  Zo života v Prahe

Daňový domicil – čo to je a načo to potrebujem?

Aj vy sa tvárite podobne keď sa povie slovo dane a daňové priznanie?

Ak ste sa pousmiali, tak pokračujte v čítaní ďalej a pokúsim sa „ľudskou rečou“ vysvetliť, prečo si daňový domicil máte vybaviť.

Čo je daňový domicil a daňový rezident?

Daňový domicil určuje príslušnosť daňového poplatníka k zemi, v ktorej má odvádzať dane. V tom štáte je teda daňovým rezidentom.

Daňový rezident (daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou) je osoba, ktorá má na danom území trvalý pobyt alebo sa na tomto území zdržiava aspoň 183 dní v roku.

Čo je to dvojitý daňový domicil?

Môžete byť považovaní za daňového rezidenta dvoch štátov v súlade s ich vnútroštátnymi predpismi. Napríklad: Ak máte trvalý pobyt na Slovensku, ale v Čechách pracujete a dlhodobo sa tu zdržiavate.

Mám povinnosť podávať daňové priznanie na Slovensku?

Rezident SR – občan, ktorý má na území SR trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku je povinný vysporiadať si v SR svoj celosvetový príjem. Daňové priznanie ste povinní podať pokiaľ vaše ročné príjmy prekročili sumu 1971,67 €.

Ako sa môžem vyhnúť podávaniu daňového priznania na SR?

Pokiaľ celý rok pracujete v ČR, môžete sa vyhnúť podávaniu daňového priznania na SR vybavením si potvrdenia o daňovom domicile.

Tento doklad si vybavíte na finančnom úrade, kde ste registrovaní. To znamená akú adresu ste uviedli na svojom poslednom daňovom priznaní (nemusí byť zhodná s vašim bydliskom).

Moja skúsenosť: Žijem v Prahe 8, ale na daňovom priznaní som ako adresu uviedla obec Záryby, ktorá spadá pod Kostelec nad Labem. Potvrdenie o daňovom domicile som si musela ísť vybaviť do Brandýsa nad Labem, pretože finančný úrad pre Kostelec nad Labem sa nachádza v Brandýse. Napriek tomu, že Záryby katastrálne patria pod Prahu – východ, na finančnom úrade pre Prahu – východ som si potvrdenie vybaviť nemohla.

Čo potrebujem na vybavenie potvrdenia o daňovom domicile?

Prvý krát keď som si tento „papier“ vybavovala, som priniesla so sebou všetky papiere, ktorými som disponovala. Záleží na konkrétnom úrade, čo budú od vás pýtať.

Pre istotu si so sebou vezmite:

 • pracovnú zmluvu
 • nájomnú zmluvu
 • potvrdenie o prechodnom pobyte (pokiaľ ho máte vybavený, vybavenie nie je povinné)
 • občiansky preukaz
 • živnostenský list aj výpis zo živnostenského rejstříku, že vaša živnosť je aktívna (pokiaľ podnikáte)
 • 100 korunový kolok – vezmite si ho so sebou, nie na všetkých úradoch sa dá kúpiť na mieste
 • žiadosť „Potvrzení o daňovém domicilu“ – dajú vám ju priamo na finančnom úrade

Potvrdenie sa vydáva iba za uplynulý rok alebo za dané obdobie. Napríklad ho žiadate za rok 2016 alebo za obdobie 2015-2016. Potvrdenie vám príde domov, pokiaľ ste neuviedli, že si ho chcete vyzdvihnúť osobne. Na vybavenie majú mesiac, ale zvyčajne chodí do dvoch týždňov.

Keď som si vybavovala potvrdenie o daňovom domicile prvý krát, pani na úrade si odomňa vzala a prefotila všetky hore uvedené doklady. Keď som si ho vybavovala druhý krát, nechceli odomňa okrem vyplneného tlačiva a kolku nič. Na moju otázku, či nepotrebujú k tomu nejaké doklady mi pani odpovedala, že keby niečo chceli, tak mi zavolajú.

Pani na finančnom úrade mi povedala, že raz tam mali Slováka, ktorý potreboval doložiť daňový domicil na SR za 10 rokov, pretože mu hrozili vysokou pokutou.

Daňový domicil
Potvrdenie o daňovom domicile je iba takáto jedna A4.

Zhrnutie

 • Pokiaľ máte trvalé bydlisko na Slovenku, ste daňovým rezidentom aj Slovenska, aj Česka a to napriek tomu, že na SR nemáte príjem – spadáte pod interné predpisy oboch štátov
 • Ak nechcete podávať daňové priznanie, doručte potvrdenie o daňovom domicile na daňový úrad na SR podľa vášho trvalého bydliska
 • Potvrdenie o daňovom domicile vybavíte na finančnom úrade, na ktorom ste registrovaní
 • Potvrdenie sa vydáva za uplynulý rok, alebo za uvedené obdobie, nikdy nie dopredu
 • S otázkou podávania daňového priznania na Slovensku som kontaktovala aj slovenskú finančnú správu, odpoveď si môžete prečítať tu

Užitočné odkazy

Finančná správa Slovenska a kompletný popis prečo ste povinný podať daňové priznanie na SR na tomto odkaze.

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia tu.

Vzor_žiadosti_o_domicil

 

%d blogerom sa páči toto: