Vybavenie dokladov,  Zo života v Prahe

Aké doklady sa dajú vybaviť na ambasáde v Prahe? – časť 1

Končí vám platnosť starých dokladov, ale nechce sa vám ísť na Slovensko? V mnohých prípadoch ani nemusíte. Stačí keď sa objednáte na Slovenskú ambasádu v Prahe.

Ambasádu nájdete na Pelléovej 12, 160 00, Praha 6, neďaleko stanice metra „Hradčanská“.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na infolinku – +420/233 113 051.

Keď bude váš doklad, o ktorý ste si na ambasáde žiadali hotový, príde vám sms a email.

Úradné hodiny pre vyzdvihnutie si dokladov sú:

Pondelok – Piatok: 8:15 – 11:00

Utorok navyše aj 13:00 – 15:00

Aké doklady vybavím na ambasáde?

Občiansky preukaz (OP)

O nový občiansky preukaz môžete na ambasáde žiadať vtedy, ak vám skončila jeho platnosť, ak ste ho stratili, či vám ho ukradli, vydali ste sa (oženili), rozviedli, prípadne potrebujete zapísať titul. O občiansky na ambasáne nemožno požiadať vtedy, ak ide o váš prvý občiansky preukaz, alebo ak ste menili trvalé bydlisko na Slovensku.

Objednávanie:

Objednáva sa výhradne online.

Čo treba priniesť:

1. Ak meníte OP z dôvodu konca platnosti

 • doterajší občiansky preukaz
 • ak je občiansky preukaz po skončení platnosti, tak doklad o štátnom občianstve – môže to byť pas, alebo potvrdenie o štátnom občianstve
 • žiadosť je možné podať najskôr 180 dní pred skončením platnosti doterajšieho OP

2. Ak žiadate o nový OP z dôvodu odcudzenia, poškodenia, straty

 • doklad, preukazujúci vaše rodné číslo – pas, rodný list
 • doklad od PČR o tom, že vám bol OP odcudzený, alebo že bol stratený
 • ak odcudzený/stratený OP nebol platný, tak doklad o štátnom občianstve (alebo pas)

3. Ak meníte OP z dôvodu sobáša/rozvodu (zmeny mena)

 • slovenský sobášny list alebo slovenský právoplatný doklad o rozvode
 • doterajší OP
 • v prípade, ak doterajší OP nebude platný, tak doklad o štátnom občianstve (alebo pas)

Všetky doklady je potrebné  na ambasádu priniesť v origináli, alebo v overenej kópii. Nie je potrebné nosiť so sebou rodný list. Lehota na vybavenie OP je 30 dní od doručenia žiadosti na Slovensko. Všetky info nájdete na oficiálnej stránke ministerstva.

Poplatky

Poplatok za vydanie nového OP sa platí v českých korunách podľa aktuálneho kurzu v hotovosti.

Poplatok za vydanie nového občianskeho preukazu pri strate alebo krádeži je 30 €. V prípade, že k strate/krádeži došlo opakovane v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch, poplatok je 50 €. V ostatných prípadoch je konzulárny poplatok 15 €.

Vodičský preukaz (VP)

O VP si na ambasáde môžete požiadať vtedy ak nejde o váš prvý VP, ak nejde o výmenu zahraničného VP a pokiaľ máte trvalý pobyt na území SR. Rovnako si môžete požiadať o výmenu VP, ktorý bol na Slovensku vydaný pred 19.1.2013.

Objednávanie:

Objednáva sa opäť výhradne online.

Čo treba priniesť:

1. V prípade výmeny VP z dôvodu uplynutia jeho platnosti

 • platný doklad totožnosti (OP alebo pas)
 • doterajší vodičský preukaz

2. V prípade straty/odcudzenia

 • platný doklad totožnosti (OP alebo pas)
 • doklad o nahlásení straty alebo krádeže, ktorý vydala PČR

3. V prípade zmeny mena

 • platný doklad totožnosti (OP alebo pas)
 • doterajší vodičský preukaz
 • slovenský sobášny list/slovenský právoplatný rozsudok o rozvode

Pokiaľ máte vodičák na niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, musíte priniesť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a potvrdenie o psychickej spôsobilosti vydané Slovenskou republikou. Pokiaľ tieto dva doklady nepredložíte, na novom vodičskom preukaze vám nepredĺžia platnosť oprávnenia na vyššie uvedené skupiny. To znamená, že budete môcť šoférovať iba skupiny AM, B, poprípade T. Pokiaľ máte viac ako 65 rokov a žiadate o nový VP, musíte doložiť doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný lekárom na SVK alebo v ČR.

Lehota na vybavenie VP je 30 dní od doručenia žiadosti na Slovensko. Všetky info nájdete na oficiálnej stránke ministerstva.

Poplatky:

Poplatok za vydanie nového VP sa platí v českých korunách podľa aktuálneho kurzu v hotovosti. Poplatok za vydanie nového VP je 15 €.

Pas

Na ambasáde je možné vybaviť pas nie len v prípade, že vám končí alebo skončila platnosť, ale aj vtedy ak ide o váš prvý cestovný pas.

Objednávanie:

Pokiaľ žiadate o nový cestovný pas, objednajte sa na tomto odkaze.

Čo treba priniesť:

1. V prípade výmeny pas z dôvodu uplynutia jeho platnosti

 • doklad totožnosti
 • doterajší cestovný pas

2. V prípade odcudzenia/straty

 • doklad totožnosti
 • doklad o nahlásení straty alebo krádeže, ktorý vydala PČR

3. V prípade zmeny mena

 • doklad totožnosti
 • doterajší cestovný pas
 • slovenský sobášny list alebo slovenský platný rozsudok o rozvode

Lehota na vybavenie pasu je 30 dní od doručenia žiadosti na Slovensko. Všetky info nájdete na oficiálnej stránke ministerstva. Pokiaľ meníte pas, ktorý je ešte platný (napríklad z dôvodu zmeny mena), starý pas vám ponechajú a vrátite ho pri prevziatí nového.

Pokiaľ máte neplatný doklad totožnosti a aj neplatný pas

Preukázať sa musíte buď rodným listom, neplatným dokladom totožnosti, slovenským sobášnym listom, dokladom o občianstve.

Poplatky:

Poplatok za vydanie nového pasu sa platí v českých korunách podľa aktuálneho kurzu v hotovosti. Poplatok za vydanie nového pasu je 40 €.

Cestovný pas pre svoje dieťa mladšie ako 18 rokov

Na ambasáde môžete žiadať aj vydanie cestovného pasu pre vaše dieťa. Vaša prítomnosť na ambasáde je nutná a je úplne jedno či ide o maličké bábätko alebo o pubertiaka. Zápis dieťaťa do vášho cestovného pasu už nie je možný, pri ceste do zahraničia je povinné mať svoj vlastný pas.

Čo treba priniesť

 • cestový pas, ak bol dieťaťu vydaný
 • slovenský rodný list dieťaťa
 • slovenský doklad totožnosti zákonného zástupcu
 • ak rodič nemá slovenský doklad totožnosti, tak potvrdenie o štátnom občianstve dieťaťa
 • doklad o trvalom pobyte dieťaťa

Ako dlho platí pas

 • ak dieťa dovŕšilo 16 rokov (a viac) – platnosť je 10 rokov
 • dieťa vo veku 6 až 16 rokov – platnosť je 5 rokov
 • dieťa mladšie ako 6 rokov – platnosť je 2 roky
 • dieťa, ktorému nie je možné nasnímať otlačky prstov – platnosť je 1 rok

Lehota na vybavenie pasu je 30 dní od doručenia žiadosti na Slovensko. Všetky info nájdete na oficiálnej stránke ministerstva.

Poplatky

Poplatok za vydanie nového pasu sa platí v českých korunách podľa aktuálneho kurzu v hotovosti.

 • osoba staršia ako 16 rokov – 40 €
 • pas pre dieťa od 6 do 16 rokov – 15 €
 • pas pre dieťa do 6 rokov – 10 €
 • pas s platnosťou 1 rok osobe staršej ako 16 rokov – 30 €
 • pas s platnosťou 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov – 10 €

Náhradný cestovný doklad

Náhradný cestovný doklad sa vydáva na nevyhnutnú dobu a iba na cestu na Slovensko. S náhradným cestovným dokladom nemožno vycestovať do zahraničia (neplatí na tieto cesty). O náhradný cestovný doklad je možné požiadať iba v prípade straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu alebo pasu. V prípade krádeže je potrebné predložiť potvrdenie PČR o nahlásení odcudzenia cestovného dokladu. Poplatok je v tomto prípade 10 € (zaplatený v hotovosti a v českých korunách podľa aktuálneho kurzu). Pri opakovanom vydaní náhradného cestovného dokladu v priebehu 6 po sebe idúcich mesiacov je poplatok 20 €.

Objednať sa môžete na tomto odkaze.

Všetky info nájdete na oficiálnej stránke ministerstva.

 

 

 

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

%d blogerom sa páči toto: