Vybavenie dokladov,  Zo života v Prahe

Ako si vybaviť prechodný pobytJe prechodný pobyt povinný?

Vybavenie prechodného pobytu nie je povinné. Osobne neviem načo je to dobré, na nič som to nepotrebovala okrem vybavenia si rezidenskej parkovacej karty. Je ale pravda, že niekedy zvyknú pýtať potvrdenie o pobyte (prechodnom, trvalom) pri kupovaní elektroniky na splátky alebo pri pôžičkách, prípadne pri založení si kontokorentu alebo v autoškole. Ak tu plánujete zostať natrvalo, tak je prechodný pobyt pre vás dôležitý, a to z toho hľadiska, že si tu určite časom budete chcieť zriadiť pobyt trvalý. Totiž jednou z podmienok pre vydanie trvalého pobytu je preukázanie minimálne 5 ročného pobytu na území ČR. Pokiaľ máte prechodný pobyt, nájdu si to sami, pokiaľ ho nemáte, preukazuje sa to pracovnou zmluvou, výpisom z poisťovne, ideálno čo najviac papierov :). Prechodný pobyt môže byť užitočný aj ak si chcete kúpiť auto a mať ho na českých značkách.

Ako si mám prechodný pobyt vybaviť?

Pokiaľ ste sa teda rozhodli, že idete do toho, zasa raz sa obrňte pevnými nervami. V prvom rade odporúčam sa objednať, nakoľko na odbore azylovej a migračnej politiky býva celkom nátresk. Objednávanie sa je veľmi jednoduché, stačí zavolať na príslušné telefónne číslo. Treba mať po ruke občiansky, lebo budete potrebovať jeho číslo. Dátum, na ktorý vás objednajú záleží od toho, ako majú momentálne voľno, zvyčajne to býva mesiac od telefonátu. Objednávajú vás na prvý voľný termín. Výhodou je, že vás objednajú na presný deň a čas, nevýhodou, že pokiaľ z nejakého dôvodu nemôzete tak dlho čakať, tak nemáte inú možnosť ako prísť a vystáť si frontu.
Po novom si môžete termín zarezervovať aj cez internet na webovej stránke. Cez web sa môžete objednať iba vtedy, pokiaľ na ste už raz registrovaní (teda pokiaľ už máte vydaný prechodný pobyt).
V súčasnosti je možné vybaviť prechodný pobyt aj poštou. Všetky potrebné dokumenty zabalíte do obálky a pošlete na príslušnú adresu. Posielanie poštou sa vyplatí ak ste si istí, že máte všetky dokumenty správne. Z úradu vám potom zavolajú aby ste si dohodli termín vyzdvihnutia.

Ak si objednáte termín cez web, dostavíte sa na príslušné oddelenie Azylovej a migračnej politiky a na prístroji si vyťukáte pin, ktorý vám prišiel do mailu. Následne si sadnete a čakáte. Ja osobne som nečakala ani 5 minút kým ma zavolali.

Pokiaľ sa objednáte cez objednávaciu linku, opäť sa iba v daný čas dostavíte na príslušné oddelenie Azylovej a migračnej politiky. Nemusíte čakať pri okienku „Informácie“, ale prejdete priamo k prístroju. Ťuknete na telefonické objednanie, pohľadáte si svoje meno a vytlačí sa vám lístok s poradovým číslom.

Ako potvrdenie o prechodnom pobyte vyzerá a ako dlho platí?

Veľmi ma prekvapilo aj to, ako ten doklad vyzerá. Podobá sa to totiž dvojstránke vytrhnutej z pasu. Bez fotky, iba s adresou vášho prechodného pobytu a číslom dokladu totožnosti, ktorý ste predložili. Doklad má platnosť 10 rokov od dátumu vydania, prípadne po dobu kedy sa nič uvedené v doklade nezmení (bydlisko, nevyprší platnosť dokladu totožnosti, na ktorý bol vydaný,…)

Nedávno sa menila adresa, na ktorú sa treba dostaviť, preto si radšej 2x skontrolujte, na ktorom pracovisku vybavujú vašu mestskú časť. Veľmi dôležitá vec je, mať pripravené všetky potrebné dokumenty, lebo pokiaľ vám bude niečo chýbať, tak vás otočia a môžete prísť znovu (alebo dodatočne posielať poštou). Ideálne je mať tlačivo už aj vypísané. Ja osobne som naposlady dostala od pracovníka vynadané, že nemám vypísané celé tlačivo.

Čo potrebujem na vybavenie prechodného pobytu?

 • doklad o zajistení ubytovania – vyplnený formulár zo stránky ministerstva vnútra alebo nájomnú zmluvu alebo list vlastníctva, ak vlastníte nejakú nehnuteľnosť. znovu. Veľký pozor si treba dať na to, že doklad nesmie byť starší ako 180 dní
 • doklad potvrdzujúci účel pobytu – môže to byť buď pracovná zmluva, živostenský list alebo potvrdenie o štúdiu
 • cestovný doklad – postačí občiansky preukaz
 • 1x fotka „pasového“ rozmeru
 • potvrdenie o zdravotnom poistení– pokiaľ je účelom vášho pobytu zamestnanie alebo podnikanie, nie je potrebný žiaden doklad, ak máte iný účel, ako doklad stačí európsky preukaz poistenca
 • vyplnené tlačivo – nájdete ho buď na stránke ministerstva vnútra, alebo priamo na pracovisku

77922-prechodny2bpobyt2b2

Pýtala som sa, či pani majiteľka bude vedieť o tom, že som si do jej bytu prihlásila prechodný pobyt, odpoveďou mi bolo, že oni to nikam nenahlasujú, nikoho neinformujú a slúži to čisto iba pre ich informáciu, kde sa daný cudzinec zdržuje. Čiže ak vám majiteľ nedovolil si prihlásiť prechodný pobyt, nezúfajte, nebude o tom vedieť :). Potom ako odovzdáte všetky potrebné dokumenty, pracovník to všetko naťuká do počítača a dostanete jednacie číslo. Podľa tohto čísla si kontrolujete na stránke ministerstva, či už máte doklad hotový. Doba vybavenia je najviac 30 dní. Keď som si naposledy bola vybavovať prechodný pobyt, tak keď mi žiadosť bola schválená, z úradu mi priamo volali, aby sme si dohodli trmín vyzdvihnutia.

9efde-prechodny2bpobyt
Zadná strana potvrdenia

Podanie žiadosti v zastúpení

Žiadosť o vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte (Slováci žiadajú o POTVRDENIE a nie o povolenie) za vás môže podať aj niekto iný. Stačí na to spísať splnomocnenie, ktoré nemusí byť úradne overené. Vyrozumenie o vyhotovení dokladu príde na adresu splnomocnenca. Doklad si musíte prevziať osobne. Čiže nie je možné, aby splnomocnenec prišiel prevziať potvrdenie o prechodnom pobyte.

Ja som podávala žiadosť o potvrdenie za manžela, ktorý pracuje na Slovensku a taktiež sa na Slovensku zdržiava. Vzhľadom k tomu, že ja ako jeho manželka pobývam v ČR, má nárok na potvrdenie o prechodnom pobyte aj on ako môj rodinný príslušník aj napriek tomu, že nemá žiadne väzby na Českú republiku. Predkladala som sobášny list a európsku kartičku poistenca.

Update 2.11.2020

V júli bol zákon o pobyte cudzincov novelizovaný. Táto novela spočíva v tom, že prechodný pobyt sa vydáva na dobu 10 rokov a nedá sa už predlžiť. Po tejto lehote musíte podať novú žiadosť. Pán za okienkom mi povedal, že po 10 rokoch sa celá moja zložka vezme do archívu. To znamená, že od toho momentu sa správajú akoby som na Ministerstve vnútra, odbore azylovej a migračnej politiky nikdy nebola zahlásená.

Do potvrdenia o prechodnom pobyte sa už nepíše číslo dokladu, čiže musíte si pamätať na aký doklad bol prechodný pobyt vydaný (či pas alebo občiansky preukaz).

Cudzinci na území ČR nemôžu mať aj trvalý pobyt aj prechodný pobyt (napríklad na Slovensku môžete mať trvalý pobyt v jednom meste a prechodný pobyt v inom meste).

Dôležité informácie

 • objednávacia linka: 974 820 680
 • tlačivo si môžete stiahnuť tu
 • webová stránka, na ktorej sa môžete objednať tu
 • adresy pracovísk odboru azylovej a migračnej politiky:
 1. Pre Prahu – východ, Prahu 1,3,6,7,8 a 9: Žukovského 888/2, Praha 6
 2. Pre Prahu – západ, Prahu 2,4,5 a 10: Cigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov
 3. Nové pracovisko pre Prahu 8,9: Kolbenova 942/38a, Praha 9 – Vysočany
 • tabulku, v ktorej zistíte, či už máte vybavený prechodný pobyt nájdete tu
 • pre všetky ostatné informácie tu
 • aké doklady sú uznávané ako zdravotné poistenie si prečítate tu (úplne na spodu stránky)
 • aké sú poplatky nájdete tu (nebojte sa, prechoďák je stále zadarmo)
 • všetky doklady je potrebné predložiť v origináli alebo v úradne overenej kópii, odporúčam kópie, pretože dokumenty vám nevracajú
 • pokiaľ nechcete platiť za overovanie niekoľko stranovej zmluvy, odporúčam ako doklad o ubytovaní predložiť majiteľom podpísaný „Doklad o zajištľní ubytování“ a v práci si nechať podpísať druhú pracovnú zmluvu
 • doklady, ktoré nemusíte dávať overovať a je potreba ich priniesť v origináli sú: matičný doklad (sobášny list, rodný list), občiansky preukaz, kartička poistenca

Zmeny v prechodnom pobyte

Ak nastali nejaké zmeny vo vašom už vydanom prechodnom pobyte, tak ich treba nahlásiť. Úplne postačuje, pokiaľ príslušné doklady pošlete poštou spolu s formulárom o ohlášení změn. Jediné, čo sa poštou poslať nedá, je doklad totožnosti. Potvrdenie o prechodnom pobyte z dôvodu nejakej zmeny sa vydáva na počkanie. Na čo sa hlásenie zmien vzťahuje a všetky potrebné informácie nájdete na tomto odkaze.

Zmena priezviska a osobného stavu

Pokiaľ ste sa vydali a zmenili priezvisko, je potrebné túto zmenu nahlásiť do 15 pracovných dní od kedy táto zmena nastala. Postačí overený sobášny list zaslať poštou na príslušnú adresu pracoviska, pod ktoré spadáte (sobášny list môže byť český alebo aj slovenský). Oni vás následne vyzvú listom aby ste sa dostavili do 30tich dní s novým dokladom, ktorý je už na nové meno a ak sa nedostavíte, hrozí pokuta až do výšky 50 000 Kč.  Pokiaľ túto lehotu nedokážete splniť, zašlite im doporučene ospravedlnenie a vysvetlite dôvod, pre ktorý sa nemôžete dostaviť. Ja som takto bola na cudzineckej 8 mesiacov po svadbe.

Na pracovisku vám dajú novú žiadosť, ktorú vyplníte (zašktnú vám kolonky, ktoré je potreba vyplniť).

Zmena adresy na prechodnom pobyte

Zmenu bydliska na území ČR máte podľa zákona povinnosť nahlásiť do 30-tich dní. Osobne som zmenu nahlasovala po 5tich mesiacoch. Nikto nič nenamietal. Keď idete hlásiť zmenu, dajte si pozor, aby vaša nájomná zmluva nebola staršia ako 180 dní. Pokiaľ ju staršiu máte, dajte si od majiteľa podpísať doklad o zajištění ubytování s dátumom deň pred plánovanou návštevou pracoviska (to bol aj môj prípad). Ak meníte bydlisko medzi jednotlivými mestskými časťami, ktoré nespadajú pod to isté pracovisko, objednajte sa na pracovisko, pod ktoré spadá vaše nové byslisko.

Na prepážke vám dajú opäť vyplniť novú žiadosť (iba s údajmi, ktoré sa menia) a potvrdenie, že sa zo starého bydliska odhlasujete. Následne vám hneď vydajú nové potvrdenie o prechodnom pobyte, staré musíte odovzdať.

Zmena zamestnania

S touto zmenou skúsenosti nemám a ani na stránke ministerstva o nej nič nepíšu. V zásade sa majú hlásiť iba zmeny, ktoré sú uvedené v potvrdení a tam dôvod pobytu nie je. Ak ale chcete mať čisté svedomie, môžete poslať novú pracovnú zmluvu poštou. Ale podľa skúseností ostatných, tak zmenu zamestnania nie je potrebné hlásiť :). 

Zmena dokladu totožnosti

Pokiaľ zmeníte doklad totožnosti, na ktorý je vydaný váš prechodný pobyt, tak vám nezostane nič in, iba sa objednať na pracovisko. Doklad totožnosti totiž ako jediný nemôžete poslať poštou. Zmenu dokladu totožnosti je potreba nahlásiť do 15-tich pracovných dní. Mne nikto dátum na občianskom neskúmal a do 15 dní od vydania nového som tam teda nebola. Niektorí majú ale skúsenosti s tým, že keď nenahlásili zmenu dokladu, tak dostali pokutu. Výška pokuty môže byť 500 Kč – 3000 Kč. 

Na pracovisku opäť vypíšete novú žiadosť, odovzdáte starý prechodný pobyt a na počkanie dostanete nové potvrdenie.

Strata alebo odcudzenie potvrdenia o prechodnom pobyte

Pokiaľ sa vám niečo takéto stane, ne potrebné túto skutočnosť nahlásiť na políciu do 3 pracovných dní. Na to, aby vám vydali nový preukaz potrebujete nanovo vyplniť žiadosť, predložiť doklad totožnosti a priniesť 2 fotky. Za tento úkon sa platí 100 kč kolkom (ktorý kúpite na pošte). Pokiaľ máte prechodný pobyt zničený, tak pri žiadosti o vydanie nového postupujte úplne rovnako, plus im ten poškodený odovzdáte. Obliatie vodou sa nepovažuje za poškodenie 🙂

 

 

 

 

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate?

%d blogerom sa páči toto: