Vybavenie dokladov,  Zo života v Prahe

Ako si založiť živnosť

Chceli by ste v Česku začať zarábať ako živnostník, ale neviete ako si vybaviť živnostenský list? V tomto článku vám poradím ako vybaviť živnostenský list a začať podnikať či už popri práci, alebo samostatne.

Voľná alebo viazaná živnosť?

V prvom rade si treba ujasniť vašu oblasť podnikania pretože od nej závisí, či pôjde o voľnú alebo viazanú živnosť. Pokiaľ je váš predmet podnikania v prílohe 2 živnostenského zákonníka, prípadne patrí medzi remeselné alebo koncesované živnosti, jedná sa o viazanú živnosť. K založeniu viazanej živnosti musíte dokladovať buď vzdelanie alebo prax v odbore, podľa požiadaviek živnostenského zákona.

Pokiaľ vašu oblasť podnikania nenájdete ani v jednom zozname, pravdepodobne si budete zakladať voľnú živnosť.

Čo potrebujem k založeniu živnosti?

Pre ohlásenie živnosti je potrebné sa dostaviť na akýkoľvek živnostenský úrad, alebo na kontaktné miesto Czech point. So sebou je potrebné mať nasledujúce doklady:

 • tlačivo na ohlásenie živnosti – buď vyplnené predom, alebo vám ho dajú na mieste
 • výpis z regista trestov zo Slovenska – nie starší ako 3 mesiace, požiadate oňho na miestach označených Czech point
 • výpis z registra trestov z Česka – ten si vyžiadajú sami na úrade – nemusíte ho nosiť
 • sídlo živnosti – podpísaný súhlas majiteľa nehnuteľnosti, že súhlasí s provozovním živnosti v jeho objekte
 • občiansky preukaz
 • doklad o zaplatení správneho poplatku
 • požadovanú odbornú spôsobilosť pokiaľ ide o živnosť viazanú
 • !potvrdenie o prechodnom pobyte NEPOTREBUJETE!

Aké sú poplatky za ohlásenie živnosti?

 • 1 000 Kč za ohlásenie prvej živnosti
 • 500 Kč za ohlásenie každej ďalšej živnosti
 • 50 Kč za hlásenie živnosti na kontaktnom mieste Czech point
 • za pridanie ďalšieho odboru činnosti do už existujúcej živnosti sa neplatí poplatok

Koľko trvá zriadenie živnosti a čo bude nasledovať?

Živnostenský úrad má 5 pracovných dní na zápis do živnostenského registra ododňa podania žiadosti. Dostanete potvrdenie o zápise do živnostenského registra.

Po tom ako vás zaregistrujú na živnostenskom úrade, vám príde poštou na sídlo živnosti výmer mesačných poplatkov od zdravotnej a sociálnej poisťovne. Pokiaľ ste si otvorili živnosť popri práci, tak tieto poplatky platiť nemusíte (radšej im ale zavolajte a pripomeňte im to). Pokiaľ máte živnosť ako jediný zdroj príjmu, tak ich musíte mesačne platiť.

V marci je potrebné podávať daňové priznanie. Podľa výšky príjmu za daný rok vám vypočítajú výšku mesačných záloh pre zdravotnú poisťovňu aj pre sociálnu poisťovňu. Pokiaľ máte živnosť ako vedľajší zdroj príjmov, tak sa vám môže stať, že nebudete musieť platiť zálohy do sociálnej poisťovne. Stane sa tak vtedy, keď váš daňový základ nedosiahne rozhodnú čiastku. Poplatok do zdravotnej poisťovne stačí zaplatiť jednorázovo spolu s daňami, nie je potrebné platiť mesačné zálohy.

Po registrácií sa nájdete vo verejnej časti Živnostenského rejstříku

Niektoré dôležité dokumenty a informácie:

%d blogerom sa páči toto: